Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies oraz ich usuwania w swojej przeglądarce. X
GALERIA-SKLEP
WYJĄTKOWE RZECZY. BEZ WYJĄTKU.
prosto z pracowni projektantów i artystów
 
 
 
   
 
 
szukanie zaawansowane
 
wszystkie kategorie
 
 
 
 
Opinie klientów
 
Newsletter
 
 
 
 REGULAMIN DO 25.12.2014

 

                                          REGULAMIN SERWISU  HALOART.pl                                                                                                                                                          obowiązujący dla zakupów dokonanych przed 25.12.2014                                   

1. INFORMACJE OGÓLNE I DEFINICJE

1.1. 1nformacje ogólne

1.2. Akty prawne

1.3. Definicje

1.4. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

2. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

2.1. Rejestracja

2.2. Konto Kupującego

2.3. Konto Sprzedającego

3. ZASADY ZAKUPÓW

3.1. Procedura składania zamówienia

3.2. Kontakt ze Sprzedającym

4. KOSZTY WYSYŁKI

5. FORMY PŁATNOŚCI

6. REKLAMACJE I ZWROTY

7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. INFORMACJE OGÓLNE I DEFINICJE

1.1. Informacje ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez Administratora w ramach Serwisu haloart.pl, a także prawa i obowiązki Użytkowników. Użytkownik korzystający z Serwisu haloart.pl zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań, Administrator może zablokować konto takiego Użytkownika

Administratorem Serwisu haloart.pl jest jest spółka cywilna Haloart s.c. Beata Grotyńska-Kurek, Julia Bronowicka, z siedzibą w Krakowie przy ul. Siostry Zimmer 10, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 62983 oraz 4289/2007, regon 350510359, NIP 679-002-73-72

kontakt; biuro@haloart.pl tel. 12 262 05 38 lub 607 460 209

1.2. Akty prawne, na których opiera się regulamin

- ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

- ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.);

- ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.

- ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm).

- kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1.3.1. Regulamin - niniejszy dokument, który określa zasady świadczenia usług przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez Administratora w ramach Serwisu haloart.pl

1.3.2. Administrator Serwisu haloart.pl (Administrator) - Haloart s.c. Beata Grotyńska-Kurek, Julia Bronowicka, z siedzibą w Krakowie przy ul. Siostry Zimmer 10, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 62983 oraz 4289/2007, regon 350510359, NIP 679-002-73-72

1.3.3. Serwis haloart.pl ( Serwis) - platforma sprzedażowa działająca w domenie www.haloart.pl umożliwiająca dokonywanie transakcji kupna sprzedaży produktów z zakresu sztuki, rękodzieła i mody.

1.3.4. Użytkownik - Sprzedający lub Kupujący korzystający z Serwisu haloart.pl , który zaakceptował niniejszy Regulamin.

1.3.5. Sprzedający - osoba prywatna lub przedsiębiorca, któremu zostało przez Administratora utworzone konto Sprzedającego. Sprzedającymi w Serwisie haloart.pl są ludzie uzdolnieni; artyści, projektanci i rękodzielnicy, którzy wystawiają do sprzedaży produkty wykonane przez siebie lub swoje przedsiębiorstwo.

1.3.6. Przedsiębiorca- osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz spółki wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

1.3.7. Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

1.3.8. Produkt – rzecz lub usługa które mogą być przedmiotem transakcji między Kupującym i Sprzedającym, z przyporządkowanym nr produktu i opisem, których obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego zgodnie z niniejszym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Tematycznie produkty oferowane do sprzedaży na www. Haloart.pl są tematycznie powiązane z dziedzinami takimi jak; sztuka, hand made, moda, recycling art

1.3.9. Sprzedaż - procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedajacym w formie umowy zawieranej na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, kończącej się złożeniem zamówienia przez Kupującego i potwierdzeniem go drogą mailową przez Administratora stronie kupującej i sprzedającej.

1.3.10. Konto Sprzedawcy - prowadzony w ramach Serwisu haloart.pl zbiór zasobów (miejsce), za pośrednictwem którego Sprzedawca wprowadza dane i zarządza nimi. Na Koncie Sprzedawcy zapisywane są informacje dotyczące Sprzedawcy oraz informacje dotyczące podejmowanych przez niego czynności w ramach Serwisu haloart.pl.

1.3.11. Konto Kupującego - prowadzony w ramach Serwisu haloart/.pl zbiór zasobów (miejsce), za pośrednictwem którego Kupujący wprowadza dane i zarządza nimi. Na Koncie Kupującego zapisywane są informacje dotyczące Kupującego oraz informacje dotyczące podejmowanych przez niego czynności w ramach Serwisu haloart.pl

1.3.12. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika.

1.3.13. Ścieżka zakupowa - narzędzie umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem, przeliczanie wartości Produktów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów wysyłki i finalnie podanie ostatecznej kwoty do zapłaty i potwierdzenie zakupu przyciskiem „ potwierdzam zamówienie”

1.4. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

Do korzystania z serwisu konieczne jest urządzenie (komputer, tablet, telefon) podłączone do internetu wraz z przeglądarką internetową: Mozilla FireFox, Internet Explorer , Google Chrome , w możliwie najnowszej wersji . Przeglądanie produktów w Serwisie nie wymaga rejestracji, natomiast korzystanie z możliwości zakupu i sprzedaży, komunikowania się ze Sprzedającym, dostęp do konta Użytkownika wymagają rejestracji.

Serwis wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. "ciasteczka") stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookies. Zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o Użytkownikach. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”lub ich usunięcie przez Użytkownika serwisu może wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, np powodować prezentowanie odmiennej treści Serwisu Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.
 

2. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

2.1. Rejestracja

Aby stać się Użytkownikiem Serwisu i w pełni korzystać z jego funkcjonalności, a więc móc kupować, sprzedawać, komunikować się ze Sprzedającym (Kupującym ), śledzić swoje zamówienia i zarządzać nimi, dodawać opinie musisz się zarejestrować. Rejestracja w serwisie nie jest odpłatna. Przez rejestrację rozumieć należy założenie przez Użytkownika Konta w Serwisie za pomocą przeznaczonego do tego celu e-formularza przez kliknięcie w zakładkę "rejestracja" i wypełnienie kilku wskazanych pól.

Robisz to tylko raz, wchodząc pierwszy raz do naszego Serwisu. Każdy kolejny raz wystarczy się tylko zalogować . Loginem jest zawsze Twój e-mail, (hasło podałeś przy rejestracji). Jeżeli zapomniałeś hasła, skorzystaj z przypomnienia, które znajduje się w oknie logowania, a zostanie Ci wygenerowane nowe i wysłane na Twojego e-maila. Chroń swoje hasło, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione na skutek posłużenia się przez osoby trzecie Twoim loginem lub hasłem.

2.2. Konto Kupującego

Po poprawnym zarejestrowaniu się masz otwarte konto Kupującego (zawsze widoczne po zalogowaniu, zakładka na górze strony; Twoje konto), w którym zebrane są wszystkie Twoje dane, operacje, rozliczenia, status zamówienia w toku, historia zamówień, zwroty i reklamacje, wystawione opinie oraz korespondencja ze Sprzedającymi. Swoje dane możesz edytować i poprawiać (np przy zmianie adresu zamieszkania czy nr tel.) jak również usunąć konto. Korzystanie z konta Kupującego jest bezpłatne .

2.3. Konto Sprzedającego

Aby uzyskać status Sprzedającego musisz się zarejestrować w Serwisie haloart.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w zielonym boksie „współpraca”. Konto Sprzedającego tworzy Administrator Serwisu na podstawie przesłanego zgłoszenia, jeśli prezentacja produktów w zgłoszeniu jest właściwa ,produkty poziomem wykonania i tematyką odpowiadają naszym założeniom a opis pozwala na domniemanie dobrej współpracy. Ocena prezentowanych prac jest naszą subiektywną oceną i decyduje o dopuszczeniu produktów do sprzedaży. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia Administrator tworzy konto Sprzedającego i przesyła mu instrukcje co do zasad obsługi konta. W ramach tegoż konta Sprzedający może również dokonywać zakupów ( zakładka ; moje konto klienta)

Korzystanie z Konta Sprzedającego i wystawianie produktów do sprzedaży jest bezpłatne. Dopiero w przypadku sprzedaży produktu Serwis pobiera prowizję. Szczegółowe zasady współpracy Sprzedającego z Serwisem i Klientem oraz sposób prezentacji Produktów i obsługę zamówień określa załącznik ; Zasady współpracy między Haloart a Sprzedającym, dostępny w boksie Współpraca na stronie www.haloart.pl oraz na koncie Sprzedającego w zakładce Regulaminy

3. ZASADY ZAKUPÓW

3.1. Procedura składania zamówienia

Sklep Haloart jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Możesz robić u nas zakupy zawsze, kiedy masz na to ochotę.Kupowanie w naszym sklepie jest wyjątkowo łatwe. Aby dokonać dokonać zakupu musisz być zalogowany . Jeśli masz już wybrany produkt, kliknij w znaczek "do koszyka", umieszczony przy każdym produkcie. Jeżeli chcesz dalej kupować, kliknij "kupuj dalej", jeżeli nie, wybierz sposób wysyłki (o ile są podane różne opcje), zaznaczając odpowiednie kółko ( np. Poczta Polska lub Kurier)

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden produkt od tego samego Sprzedającego automatycznie naliczy się tylko jeden koszt wysyłki. Jeżeli już zaznaczyłeś sposób wysyłki kliknij "złóż zamówienie". Pokaże się okno z adresem wysyłki, takim jakim podałeś przy rejestracji. Możesz jednak zmienić adres i podać inny, na który chcesz otrzymać przesyłkę. Następnie zaznacz wybrana płatności: np. "przelew tradycyjny" lub "płatność online" zaznaczając odpowiednie kółko.

Po złożeniu zamówienia jesteś zobowiązany zapłacić za zakupy. Masz na to 3 dni robocze. Po tym czasie rezerwacja wygaśnie i produkt (produkty) stracą status "rezerwacja" i znowu będą dostępne dla innych klientów. Prosimy pamiętać, że transfer pieniędzy trwa. Jeśli robisz wpłatę ostatniego dnia - proszę poinformuj nas o tym, wówczas przedłużmy rezerwację. Po złożeniu zamówienia dostaniesz od nas potwierdzenie e-mailem. Status swojego zamówienia możesz śledzić na swoim koncie klienta, widocznym zawsze po zalogowaniu.

3.2.Kontakt ze Sprzedającym

W haloart.pl wystawia swoje prace wielu Sprzedających; Są to projektanci, artyści i rękodzielnicy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o produkcie, napisz do Wystawcy klikając w oknie produktu zakładkę "skontaktuj się ze Sprzedającym" Prosimy nie podawać swoich adresów, mailowych i telefonów oraz nie kontaktować się poza komunikatorem ponieważ nie możemy odpowiadać za transakcje dokonane poza serwisem haloart.pl

4.. KOSZTY I CZAS WYSYŁKI

Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Przy każdym produkcie widoczna jest forma i koszt transportu lub możliwość wyboru spośród kliku opcji. Wybrany przez Kupującego koszt wysyłki zostanie automatycznie doliczony do ceny produktu. Cała kwota należna do zapłaty widoczna będzie w oknie podsumowania zakupów. Jeśli kupujesz więcej niż jeden produkt tego samego Sprzedającego płacisz tylko za jedną przesyłkę ( tą najdroższą). System sam w trakcie ścieżki zakupowej to wyliczy.

Sprzedający realizuje zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie, chyba, że zgłosił urlop (taka informacja jest widoczna w jego galerii i w opisie produktu) lub wyraźnie napisał w opisie, że termin wysyłki jest dłuższy

W wypadku zagubienia przesyłki prosimy o niezwłoczny kontakt w aby Sprzedający mógł rozpocząć procedurę reklamacyjną u firmy, która realizowała wysyłkę.

5. FORMY PŁATNOŚCI

W naszym Serwisie możliwe są następujące formy płatności, o ich wyborze decyduje Kupujący w trakcie ścieżki zakupowej

 1. przelew tradycyjny ( w banku, na poczcie lub poprzez bankowość internetową). Pieniądze należy wpłacić na konto:
  29 2490 0005 0000 4500 1249 2486 Alior Bank
  Haloart
  w tytule przelewu należy podać numer zamówienia
  ( podany w potwierdzeniu złożenia zamówienia, które dostałeś na swojego e-maila)

  dla przelewów z zagranicy; IBAN PL 29 2490 0005 0000 4500 1249 2486
  Nazwa banku
  Alior Bank
  Kod SWIFT banku : ALBPPLPW

 2. płatność kartą kredytową: akceptujemy karty VISA i MasterCard. Płatności kartami są realizowane za pośrednictwem serwisu PayU

 3. przelew online - dostępny dla posiadaczy kont mBanku, MultiBanku, Inteligo, BZWBK, Nordea, PKO Inteligo, BPH, ING (Bank Śląski). Możesz dokonać szybkiego przelewu online zaraz po złożeniu zamówienia. Płatność otrzymujemy niemal natychmiast, dzięki czemu Twoje zamówienie zostanie szybko zrealizowane. Przelewy online są realizowane za pośrednictwem serwisu PayU

 

6. REKLAMACJE I ZWROTY

Odbierając towar sprawdź, czy przesyłka nie posiada widocznych uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warto spisać w obecności pracownika firmy spedycyjnej lub pracownika Poczty Polskiej protokół uszkodzenia przesyłki. Ułatwi to procedury dochodzeniowe w stosunku do przewoźnika. O zaistniałym fakcie poinformuj nas niezwłocznie.

6.1. Zwrot.

Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dn. 2.03.2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z kolejnymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy (oddać produkt) bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od daty otrzymania produktu. Bardzo prosimy o odesłanie paragonu o ile takowy został dołaczony do zamówienia.
Jeśli chcesz zwrócić produkt zaloguj się na swoim koncie klienta i w zakładce "reklamacje i zwroty" zgłoś zwrot. Wówczas otrzymasz adres Sprzedającego, na który odsyłasz produkt przesyłką poleconą. Po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym produktem Kupujący otrzymuje od Haloart zwrot całej wpłaconej kwoty tj. wartość produktu oraz koszt wysyłki.na nr konta wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Kupujący ma 10 dni od daty otrzymania towaru, na odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, a następnie 14 dni na jego odesłanie do Sprzedającego, liczone od daty odstąpienia od umowy.

6.2. Reklamacja.

Jeżeli po otrzymaniu przesyłki zauważysz wadę ukrytą produktu, bądź jego uszkodzenie (niezwiązane z transportem) niezwłocznie zaloguj się na swoim koncie Kupującego i poprzez zakładkę "reklamacje i zwroty" zgłoś reklamację. Od razu otrzymasz adres Sprzedającego, na który należy odesłać listem poleconym produkt z wadą. Koszt przesłanie uszkodzonego produktu do Sprzedającego opłaca Kupujący, ale będzie on zwrócony. Kupujący ma 10 dni od daty otrzymania wadliwego Produktu, na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, a następnie 14 dni na jego odesłanie do Sprzedającego, liczone od daty odstąpienia od umowy. Reklamowany produkt może być:

- naprawiony,

-wymieniony na wolny od wad,

-jeśli nie ma możliwości naprawy, ani wymiany wówczas galeria zwraca Kupującemu koszty zakupu wraz z opłatami za przesyłki (koszt wysyłki zamówienia i koszt wysyłki zwrotnej do Projektanta)

 

7. POLITYKA PRYWATNOSCI I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Bezpieczeństwo i poufność danych

- Administratorem danych osobowych jest Haloart s.c. Beata Kurek, Julia Bronowicka, z siedzibą w Krakowie przy ul. Siostry Zimmer 10, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 62983 oraz 4289/2007, regon 350510359, NIP 679-002-73-72

- Baza danych osobowych została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem KR 00126572

 - Dane osobowe Klientów i osób korzystających ze Sklepu przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia sklepu, a w szczególności:

  • świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług sprzedaży,

  • obsługi procesu rejestracji tj. czynności polegającej na założeniu przez klienta Konta Kupującego i logowania do tego konta,

  • obsługi zamówień

  • obsługi zwrotów (odstapienia od umowy kupna), ewentualnego dochodzenia roszczeń,

  • przesyłania przez Sklep na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter)

- Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez Serwis ww. usług.

- Dane są przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych

- Każdy potencjalny Kupujący ma możliwość obejrzenia asortymentu proponowanego przez Serwis bez rejestracji w systemie - na tym etapie nie są pobierane żadne dane osobowe.

- Podczas składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy, wybór kosztów wysyłki oraz informacji dotyczących formy płatności. Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu.

- W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania newslettera adres e-mail zostanie umieszczony w bazie Serwisu. Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji newslettera.

- W sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na naszej stronie, złamania prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, Serwis może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości. Sklep może je także udostępnić w wypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

- Pracownicy Sklepu kontaktują się z Klientami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tą drogą będą przekazywane Klientom wszystkie ważne informacje.

Serwis haloart.pl używa protokołu SSL dla zabezpieczenia przesyłanych informacji  SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych. Normalnie strony z serwerów oraz formularze do serwera są przesyłane przez sieć otwartym tekstem, który stosunkowo łatwo mozna przechwycić (szczególnie w sieci lokalnej). Jeśli serwer używa protokołu SSL do komunikacji z przeglądarką, wówczas informacja w obie strony (między serwerem www i przeglądarką) jest przesyłana przez sieć w sposób zaszyfrowany.

 

7.2. Bezpieczeństwo transakcji


Gwarantujemy bezpieczeństwo zawieranych transakcji. Płacąc za zamówienie, nie przelewasz pieniędzy bezpośrednio na konto Sprzedającego. W każdej transakcji pośredniczy Haloart i wypłaca należność Sprzedającym tylko w przypadku gdy zrealizują wszystkie opłacone zamówienia. Monitorujemy realizację zamówień. Jeżeli Sprzedający nie wywiązuje się odpowiednio ze swoich zobowiązań, to rezygnujemy ze współpracy z nim.

W trosce o bezpieczeństwo klientów, obsługę płatności internetowych prowadzi firma PayU są, która posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu tych usług. Do obsługi transakcji wykorzystywane są najnowsze metody szyfrowania danych. Transmisja danych na stronach serwisów współpracujących z PayU odbywa się za pośrednictwem protokołu SSL EV (Extended Validation Secure Sockets Layer), który zapewnia najwyższy standard uwierzytelniania tożsamości.
Haloart nie ma wglądu w szczegóły transakcji ani w dane kart płatniczych. Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa płatności znajdziesz tutaj: www.payu.pl/dla-kupujacych/bezpieczenstwo.7.3 Informacje o cookies

Serwis wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. "ciasteczka")

Cym są pliki "cookies" ?

 

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików „cookies”?

 

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych ( w celu ulepszania ich struktury i zawartości), z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jakich plików „cookies” używamy?

 

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez i użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Usuwanie plików „cookies”

 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”lub ich usunięcie przez Użytkownika serwisu może wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, np powodować prezentowanie odmiennej treści Serwisu Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

 

 

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy Federacji Konsumentów wejdź na stronę http://www.federacja-konsumentow.org.pl/

 


 

Drodzy Klienci! oczekujemy na Wasze uwagi, szczególnie te krytyczne, które pozwolą nam usprawnić sklep i sprawić aby był dla Was przyjazny i łatwy w obsłudze

 

Życzymy udanych zakupów!

 

HALOART ; Beata Kurek i Julia Bronowicka

   


 

 
      Grafika
             
   
KONTAKT:
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
Jak kupować »
Jak sprzedawać »
Prawo odstąpienia od umowy »
Prawo do rękojmi »
Formularz odstąpienia od umowy (od 25.12.2014) »
BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW
Regulamin (od 25.12.2014) »
Regulamin (do 25.12.2014)»
Bezpieczeństwo i poufność danych »
Pliki cookies »
HALOART
Mapa strony »
Zapisz się na newsletter »
Poleć stronę znajomemu »
Linki »

Wszystkie kategorie:

Ubrania autorskie: sukienki letniesukienkisuknietunikispódnice,spodnietopybluzkibluzykurtki,żakietypłaszczebolerka,bezrękawnikiswetryponcza etoledla dziecimęskieinneubrania remake Biżuteria artystyczna: bransoletkikolczykiklipsykorale,naszyjnikiwisiorykompletypierścionkibroszkiozdoby do włosówzawieszki,breloczkizegarkibiżuteria męskabiżuteria etnobiżuteria recycling Oryginalne torebki: plecakitorby na ramiętorby olbrzymkitorebki do rękikopertówkikosmetyczkitorebki na pastorby na laptopytorby na zakupydla mężczyznytorebki recycling Handmade dla domu: ozdoby Wielkanocneozdoby na Boże Narodzenieanioły i aniołkinaczyniadekory wiszącedekory stojącemeblelampylustrazegarypodkładki na stółserwety, serwetkiświece, świecznikikasetki, pudełkawazony,doniczkidekoracyjne poduszkinarzuty, pokrowcena podłogęozdoby florystycznedo ogroduprezent z dedykacjądrobne upominkidekory recyclingart Prezenty upominki: z serduszkiemdla dziecietui na butelkietui na telefonkartki okolicznościowekubki ręcznie malowanekubki z grafikąmaskotkipodkowy z graweremportrety ze zdjęćprzywieszki, breloczkiramki na zdjęciascrapbookingzakładki do książekróżnościSztuka: obrazy olejneolej + akrylobrazy akrylobrazy akwarelaobrazy temperaobrazy tech. mieszanakolaże mozaikimalarstwo cyfrowerysunkigrafika warsztatowagrafika cyfrowaplakatyfotografia artystycznafotomanipulacjarzeźbytkanina Recycling Art: ubrania remakebiżuteria recyclingtorebki recyclingdo domuze starej zagrodydekory Pamiątki PRL-u

Haloart.pl to galeria - sklep internetowy, powstała staraniami pracowni Haloart oraz absolwentów i studentów krakowskiej ASP, z miłości do sztuki, rękodzieła i dziedzin pokrewnych.
To miejsce, gdzie Artyści i Projektanci konfrontują swoją twórczość z gustem wyszukanego Klienta. W dziale sztuka prezentujemy nowoczesne rzeźby, rysunki, grafiki, fotografie i obrazy sprzedaż których jest ważna dla artystów, ale przede wszystkim chodzi o to, by ich prace nie tkwiły w cieniu akademików i pracowni, ale były dostępne dla oka odbiorcy, a te, na których owe łaskawe oko się zawiesi zdobiły nasze wnętrza.
Motto galerii: wyjątkowe rzeczy, bez wyjątku... Z pewnością dział Recyclingart proponuje tylko unikatowe przedmioty, oryginalne i niepowtarzalne, bo w samej swojej istocie są stare, a naznaczone procesem twórczym autora zostają przywrócone do życia, często w zmienionej roli.
Recycling art czy upcycling to proekologiczne działania, łączące proces odzyskiwania zużytych przedmiotów z aktem twórczym, przynoszące zaskakujące efekty, niekiedy graniczące z absurdem, nie wykluczające żadnych materiałów i żadnych technik, ograniczone wyłącznie wyobraźnią twórcy, a więc nieograniczone.
Nasza oferta, zwłaszcza w kategorii ubrania autorskie, oryginalne torebki czy biżuteria artystyczna, skierowana jest głównie do Pań, co nie oznacza, że tylko kobiety są naszymi klientkami. Panowie najlepiej wiedzą, że nic tak nie poprawia kobiecie samopoczucia, jak modne ubrania i biżuteria, które pozwolą jej czuć się wyjątkową. No i korzystają z tej wiedzy,a co więcej robią zakupy zdecydowanie, szybko i zawsze znają rozmiar.
Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym oczekiwaniom naszych Klientek oferujemy nie tylko modne ubrania, na co dzień, czy na imprezę, ale także oryginalne dodatki. Biżuteria artystyczna, jaką mamy przyjemność Wam zaoferować to szeroki wachlarz ręcznie robionych przedmiotów: kolczyki, bransoletki, broszki, pierścionki i wiele innych drobiazgów, które bez wątpienia uszczęśliwią każdą kobietę. Niezależnie od wieku i upodobań, biżuteria ma stałe miejsce w sercu każdej pani. Dostępna u nas biżuteria artystyczna to bogactwo wzorów, kolorów, to luksus, na który może pozwolić sobie każda z nas.
Proponowana przez naszych Projektantów biżuteria artystyczna, modne ubrania, oryginalne torebki i dodatki stworzone są dla kobiet nowoczesnych, odważnych i oryginalnych, szukających swego wizerunku na skrzyżowaniu mody i indywidualizmu.

Serdecznie zapraszamy na zakupy w Haloart i życzymy Wam: czujcie się wyjątkowo każdego dnia, bez wyjątku !!!