formularz odstąpienia od umowy ( zwrotu)

                                                                                                                                                              Miejscowość, data ............................

 

..................................................................................

...................................................................................

..................................................................................

 Imię i nazwisko, adres Konsumenta                                   

                                                                                                                                                                  ..................................................          
                                                                                                                                                                           Nazwa Sprzedającego

 

 

                                                                             Oświadczenie

                                                  o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

                                                       za pośrednictwem Serwisu www.haloart.pl

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy;

 

nr produktu / nazwa:

1.……………....... /........................................................

2……………........ /........................................................

3……………......…/.........................................................

4…………….....… /.........................................................

5…………….....… /.........................................................

 

 

Nr zamówienia……………………………………..

Data odbioru zamówienia…………………………

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ..................................

                                                                                                                                                                                              podpis

 

POUCZENIE

1. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, o ile takie prawo dopuszcza Sprzedający. Informacja o prawie do odstąpienia od umowy jest zawarta w oknie każdego produktu , potwierdzona przed składaniem zamówienia ( wyłączenia są bardzo rzadkie i mogą dotyczyć tylko sytuacji kiedy Sprzedającym jest osoba prywatna i nie ustaliła prawa zwrotu, o tym w punkcie 3)

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy pod wskazany adres.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji, najlepiej przez swoje konto Kupującego korzystając z zakładki „odstąpienie od umowy ( zwrot produktu)” gdzie również znajduje się formularz odstąpienia od umowy, z którego możecie Państwo skorzystać. Informację o zwrocie dostaje zarówno Sprzedający jak i Administrator, a Państwo otrzymujecie niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji odstąpieniu od umowy na maila wraz z adresem, na który należy odesłać zwracaną rzecz.

 

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności ( cenę produktu + koszty wysłania rzeczy) w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Waszej decyzji. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania odsyłanej rzeczy przez Sprzedającego lub czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Koszty odesłania zwracanej rzeczy do Sprzedającego ponosicie Państwo. Odesłanie rzeczy musi nastąpić przesyłką rejestrowaną.

 

Ważne! Wszystkie terminy, o których tutaj piszemy to dni kalendarzowe, a nie robocze.

 

3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 

3.1. Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu od osoby prywatnej

 

W przypadku kiedy dokonamy transakcji z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, która nie dopuściła prawa zwrotu z własnej woli, prawo do odstąpienie od umowy przysługiwać będzie tylko na podstawie przepisów ogólnych prawa cywilnego, dokładniej mówiąc na podstawie art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, tj. rękojmi za wady fizyczne, w przypadku kiedy:

 

  1. zakupiony towar odbiegać będzie od oczekiwań co do użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo

  2. wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,

  3. jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo

  4. jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym lub wadliwym

 

Jeśli zakupiony produkt będzie miał wady prawne ( np. sprzedawana rzecz nie należy do sprzedającego, lecz jest własnością osoby trzeciej, sprzedawana rzecz jest obciążona prawem na rzecz osoby trzeciej) zastosowanie będzie miał przepis art. 556 §2 Kodeksu cywilnego, tj. rękojmia za wady prawne.

 

3.2. Kupującemu, który nie jest Konsumentem ( osobą fizyczną) tylko firmą prowadzą działalność gospodarczą ,prawo do odstapienia od umowy z mocy prawa nie przysługuje.