prawo odstapienia od umowy

WYKONANIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ( ZWROTU)

Do odstąpienia od umowy zastosowanie ma rozdz.4 Ustawy z 30 maja 2014r. O prawach konsumenta


 

1. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, chyba że Sprzedawca, który nie jest przedsiębiorcą, nie dopuszcza prawa odstąpienia od umowy jako dodatkowego uprawnienia przysługującego kupującemu.  Informacja o prawie do odstąpienia od umowy jest zawarta w oknie każdego produktu ( „produkt podlega prawu zwrotu” lub „produkt nie podlega prawu zwrotu”), potwierdzona przed składaniem zamówienia . Wyłączenia prawa zwrotu są bardzo rzadkie i mogą dotyczyć tylko sytuacji kiedy Sprzedającym jest osoba prywatna i nie ustaliła prawa zwrotu, o tym w punkcie 3)

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy pod wskazany adres.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia prosimy poinformować nas o swojej decyzji, najlepiej przez swoje konto Kupującego ( po zalogowaniu) korzystając z zakładki REKLAMACJE I ZWROTY ; zwróć produkt. Robi się to dosłownie jednym kliknięciem i nie trzeba wypełniać żadnych druków. Tam również znajduje się adres do zwrotu. Informację o zwrocie ( zrobionym przez panel klienta) dostaje zarówno Sprzedający jak i Administrator, a Państwo po wpisaniu nr nadania przesyłki otrzymujecie potwierdzenie o dokonaniu zwrotu na swojego e-maila.


 

2. Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności ( cenę produktu + koszty wysłania rzeczy) w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Waszej decyzji. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania odsyłanej rzeczy przez Sprzedającego lub czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Koszty odesłania zwracanej rzeczy do Sprzedającego ponosicie Państwo. Zalecamy odesłanie rzeczy przesyłką rejestrowaną.

Ważne! Wszystkie terminy, o których tutaj piszemy to dni kalendarzowe, a nie robocze.


 

3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 

3.1. Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu od osoby prywatnej

W przypadku kiedy dokonany transakcji z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, która nie dopuściła prawa zwrotu z własnej woli, prawo do odstąpienie od umowy przysługiwać będzie tylko na podstawie przepisów ogólnych prawa cywilnego, dokładniej mówiąc na podstawie art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, tj. rękojmi za wady fizyczne, w przypadku kiedy:

  1. zakupiony towar odbiegać będzie od oczekiwań co do użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo

  2. wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,

  3. jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo

  4. jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym lub wadliwym

Jeśli zakupiony produkt będzie miał wady prawne ( np. sprzedawana rzecz nie należy do sprzedającego, lecz jest własnością osoby trzeciej, sprzedawana rzecz jest obciążona prawem na rzecz osoby trzeciej) zastosowanie będzie miał przepis art. 556 §2 Kodeksu cywilnego, tj. rękojmia za wady prawne.

 

3.2. Kupującemu, który nie jest Konsumentem albo  na mocy przepisów szczególnych nadaje  mu się uprawnienia właściwe dla konsumentów, prawo odstąpienia od umowy z mocy prawa nie przysługuje.