Opis pracy:

 

Tytuł: Archanioł Michał obalający diabła
Rok: 2017
Rozmiar: 39 X 45X2,5 cm z ramą 49X55 cm
Waga: 8 kg
Materiały: drewno, gesso, tempera jajowa, test liści złota - 960, gęstość - 1,40, malowanie złoceniami, olej, lakier kopalny, lakier szklisty, szelak, z tyłu, drewno impregnowane jest bitumicznym lakierem.
Wygląd: szeroką drewnianą ramę, szkło, elementy mocujące do ikony można zawiesić na ścianie.
Technika: malowanie, złocenie
Kierunek: ikona, malarstwo sakralne
Ikona bez podpisu autora, podpisu i opisu na certyfikacie
Obraz jest nieco jaśniejszy i bardziej złożony niż na zdjęciu.
Kolory na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od oryginału, zależy to od ekranu komputera.
Tymczasowo wysyłanie obrazów odbywa się z Ukrainy.
Na koszt wysyłki, podany na stronie nie ma to wpływu.
Czas dostawy od momentu wysłania obrazów 7-14 dni.

Title: Archangel Michael overthrowing the devil
Year: 2017
Size: 39 X 45X2,5 cm with frame 49X55 cm
Weight: 8 kg
Materials: wood, gesso, egg tempera, gold leaf test - 960, density - 1.40, painting gilding, oil, copal varnish, vitreous lacquer, shellac, on the back, the wood is impregnated with bituminous varnish.
Appearance: wide wooden frame, glass, fasteners to the icon can be hung on the wall.
Technique: painting, gilding
Direction: icon, sacral painting
Icon without the authors signature, signature and description on the certificate
The picture is slightly brighter and more complex in color than in the photo.
The colors in the photos may not significantly differ from the original, it depends on the computer screen.
Temporarily sending pictures is carried out from Ukraine.
The cost of delivery specified on the website is not affected.
Delivery time from the date of sending the picture 7-14 days.

 

Przydatne linki:

 

Dostawa i płatność

Zwroty i reklamacje

Regulamin zakupów

Bezpieczeństwo zakupów