W dniach 01.07.2018 - 30.06.2018 Sprzedający jest na urlopie.
Wysyłki będą zrealizowane po powrocie z urlopu.