W dniach 02.02.2020 - 30.04.2020 Sprzedający jest na urlopie.
Wysyłki będą zrealizowane po powrocie z urlopu.