W dniach 16.04.2023 - 31.10.2023 Sprzedający jest na urlopie.
Wysyłki będą zrealizowane po powrocie z urlopu.