W dniach 30.06.2022 - 15.07.2022 Sprzedający jest na urlopie.
Wysyłki będą zrealizowane po powrocie z urlopu.