obraz o wymiarach 40cm/50cm malowany techniką akrylową

 Koszty wysyłki  i czas dostawy

Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Przy każdym produkcie widoczna jest forma i koszt transportu lub możliwość wyboru spośród kliku opcji. Wybrany przez Kupującego koszt wysyłki (w trakcie ścieżki zakupowej) zostanie automatycznie doliczony do ceny produktu. Cała kwota należna do zapłaty widoczna będzie w oknie podsumowania zakupów. Produkty prezentowane w Haloart pochodzą od różnych Sprzedających, dlatego jeśli zamówisz produkty od kilku osób, to otrzymasz je w kilku przesyłkach

Jeśli kupujesz więcej niż jeden produkt tego samego Sprzedającego płacisz tylko za jedną przesyłkę ( tą najdroższą). System sam w trakcie ścieżki zakupowej to wyliczy.

W przypadku zamówień zagranicznych poza Europę prosimy przed dokonaniem płatności o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia kosztów transportu do danego kraju. W przypadku wysyłki do Europy , koszt wysyłki zagranicznej jest podany w oknie produktu

Sprzedający realizuje zamówienie w terminie jaki jest podany w oknie produktu, licząc czas od  zaksięgowania wpłaty na naszym koncie, chyba, że zgłosił urlop (taka informacja jest podawana na czerwono w oknie produktu) wówczas zamówienie zostanie zrealizowane po zakończeniu urlopu

W wypadku zagubienia przesyłki prosimy o niezwłoczny kontakt w aby Sprzedający mógł rozpocząć procedurę reklamacyjną u firmy, która realizowała wysyłkę.

 

 Formy płatności

Aby dokonać płatności najpierw trzeba złożyć zamówienie poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka i przejście ścieżki zakupowej (nasz system sam Państwa poprowadzi )

 

 W serwisie Haloart.pl możliwe są następujące formy płatności, a o ich wyborze decyduje Kupujący w trakcie ścieżki zakupowej  

1przelew tradycyjny ( w banku lub na poczcie)

2. płatność kartą kredytową: akceptujemy karty VISA i MasterCard. Płatności kartami są realizowane za pośrednictwem serwisu PayU

3.  szybki przelew on-line - dostępny dla posiadaczy kont z dostępem do bankowości internetowej.

 

Przelewy on-line  są realizowane za pośrednictwem serwisu PayU, który posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu tych usług i współpracuje z wiekszościa banków. Do obsługi transakcji wykorzystywane są najnowsze metody szyfrowania danych. Transmisja danych na stronach serwisów współpracujących z PayU odbywa się za pośrednictwem protokołu SSL EV (Extended Validation Secure Sockets Layer), który zapewnia najwyższy standard uwierzytelniania tożsamości. 

 

  

NUMER KONTA DO PRZELEWÓW

 

PRZELEWY  KRAJOWE

Haloart 

31 2490 0005 0000 4500 6050 1630        (Alior Bank)

w tytule przelewu należy podać numer zamówienia ( podany w potwierdzeniu złożenia zamówienia, które dostaje Klient na swojego e-maila)

 

PRZELEWY ZAGRANICZNE

Haloart 

IBAN   PL 31 2490 0005 0000 4500 6050 1630  Alior Bank
Kod SWIFT banku : ALBPPLPW

Przelewy zagraniczne są obciążane opłatami. Opłaty pokrywa Kupujący. Należy to uwzględnić  podczas składania przelewu. Jeśli tego nie zrobimy, prowizje bankowe zostaną pobrane z przesyłanej kwoty a wówczas wpłynie do sklepu kwota mniejsza niż wartość zamówienia. Może to skutkować wstrzymaniem realizacji zamówienia w celu dopłaty, a to kolejny przelew i dodatkowe koszty.

 

 

                                         WYKONANIE PRAWA ODSTAPIENIA OD UMOWY ( ZWROTU)                                                  

 

 

1. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy pod wskazany adres.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy prosimy poinformować nas o swojej decyzji, najlepiej przez swoje konto Kupującego korzystając z zakładki „odstąpienie od umowy ( zwrot produktu)” gdzie również znajduje się formularz odstąpienia od umowy, z którego możecie Państwo skorzystać. Informację o zwrocie dostaje zarówno Sprzedający jak i Administrator, a Państwo otrzymujecie niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji odstąpieniu od umowy na maila wraz z adresem, na który należy odesłać zwracaną rzecz.

 

2. Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności ( cenę produktu + koszty wysłania rzeczy) w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Waszej decyzji. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania odsyłanej rzeczy przez Sprzedającego lub czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Koszty odesłania zwracanej rzeczy do Sprzedającego ponosicie Państwo. Odesłanie rzeczy musi nastąpić przesyłką rejestrowaną.

 

Ważne! Wszystkie terminy, o których tutaj piszemy to dni kalendarzowe, a nie robocze.

 

3.  Kupującemu, który nie jest Konsumentem  tylko firmą prowadzącą  działalność gospodarczą ,prawo do odstapienia od umowy" z mocy prawa nie przysługuje.

                                               

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO Z TYTUŁU RĘKOJMI 

Produkty nabyte przed 25.12.2014 podlegają zasadom reklamacji zgodnie z  prawem obowiązującym do 25.12.2014 roku

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym

 

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO ZA WADY

1.1. wada fizyczna

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży.

W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

-nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie Sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

-nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego

-nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

-została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 

1.2. wada prawna

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

2. PODSTAWOWE UPRAWNIENIA KONSUMENTA

Konsument ma do wyboru 2 grupy uprawnień. Uprawnienia te mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Kupujący ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

Grupa 1 :

- obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę

Grupa 2 :

- naprawa lub wymiana

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

3. WAŻNE TERMINY REKLAMACYJNE

1 rok domniemania istnienia wady w chwili wydania Produktu

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kpującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia dostarczenia Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta

2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.


4. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać na koncie Kupującego w zakładce PRAWO DO RĘKOJMI; zgłoś reklamację, w bardzo wygodny sposób.

Zaleca się dla celów dowodowych i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji podanie przez Kupującego poniższych informacji :

  1. rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

  2. sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

 

5. TERMIN ODPOWIEDZI SPRZEDAWCY NA ZŁOŻONĄ REKLAMACJĘ

 Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do żądania Kupującego. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Kupującego.

 

6. TERMIN REALIZACJI ŻĄDANIA REKLAMACYNEGO PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 

W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Kupujący powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).

 

7. KOSZTY REKLAMACYJNE

7.1. Kupujący dostarcza Produkt na koszt Sprzedawcy na adres podany w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne.

 

7.2 Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca (robocizny, materiałów )

 

7.3 Koszt odesłania Produktu wymienionego lub naprawionego ponosi Sprzedawca

 


8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

  • Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

JAK KUPOWAĆ  W SERWISIE  ( w skrócie)  

Pełny regulamin jest tu:   https://www.haloart.pl/regulamin.html

 

Drogi Kliencie; jesteś w serwisie www.haloart.pl , jak pewnie się już zorientowałeś ; wystawiają tu swoje Produkty Artyści, Rękodzielnicy i Projektanci. Ta platforma sprzedażowa została stworzona dla miłośników sztuki i hand made i jest sprawnie działającym oraz bezpiecznym narzędziem pozwalającym na komfortowe zakupy.

 

1.  Właścicielem domeny oraz administratorem  Serwisu internetowego HALOART jest;

 

   Haloart  Beata Grotyńska-Kurek
              ul. Siostry Zimmer 10
              30-441 Kraków
               NIP: 944-110-51-70 , REGON: 121453854, GIODO: KR 00126572
               zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:
             
http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=176402a6-6307-4c91-a8da-fc11040869f2

konto bankowe:   31 2490 0005 0000 4500 6050 1630  Alior Bank

Kontakt

mail: biuro@haloart.pl
kom.: 607 460 209
tel.: (12) 262 05 38
.

Możesz kupować u nas zawsze, kiedy masz na to ochotę ( 24 godziny na dobę) , a kupowanie w naszym sklepie jest wyjątkowo łatwe.

 

2. REJESTRACJA I LOGOWANIE

2.1. Rejestracja

Aby stać się Użytkownikiem Serwisu i w pełni korzystać z jego funkcjonalności, a więc móc kupować, komunikować się ze Sprzedającymi , śledzić swoje zamówienia i zarządzać nimi, dodawać opinie, należy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie nie jest odpłatna. Przez rejestrację rozumieć należy założenie przez Użytkownika Konta w za pomocą przeznaczonego do tego celu e-formularza przez kliknięcie w zakładkę "rejestracja" i wypełnienie kilku wskazanych pól.

Robisz to tylko raz. Każdym następnym razem wystarczy się tylko zalogować . Loginem jest zawsze Twój e-mail, (hasło podałeś przy rejestracji). Jeżeli zapomniałeś hasła, skorzystaj z przypomnienia, które znajduje się w oknie logowania, a zostanie Ci wygenerowane nowe i wysłane na Twojego e-maila. Chroń swoje hasło, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione na skutek posłużenia się przez osoby trzecie Twoim loginem lub hasłem.

2.2. Konto Kupującego

Po poprawnym zarejestrowaniu się masz otwarte konto Kupującego (zawsze widoczne po zalogowaniu, zakładka na górze strony; Twoje konto), w którym zebrane są wszystkie Twoje dane, operacje, rozliczenia, status zamówienia w toku, historia zamówień, odstąpienia od umowy (zwroty) i reklamacje, wystawione opinie oraz korespondencja ze Sprzedającymi. Swoje dane możesz edytować i poprawiać (np przy zmianie adresu zamieszkania czy nr tel.) jak również usunąć konto. Korzystanie z konta Kupującego jest bezpłatne .

 

3. ZASADY ZAKUPÓW

3.1. Procedura składania zamówienia

Aby dokonać dokonać zakupu musisz być zalogowany . Jeśli masz już wybrany produkt, kliknij w znaczek "do koszyka", umieszczony przy każdym produkcie. Jeżeli chcesz dalej kupować, kliknij "kupuj dalej", jeżeli nie, wybierz sposób wysyłki (o ile są podane różne opcje), zaznaczając odpowiednie kółko ( np. Poczta Polska lub Kurier)

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden produkt od tego samego Sprzedającego automatycznie naliczy się tylko jeden koszt wysyłki. Jeżeli już zaznaczyłeś sposób wysyłki kliknij "złóż zamówienie". Pokaże się okno z adresem wysyłki, takim jakim podałeś przy rejestracji. Możesz jednak zmienić adres i podać inny, na który chcesz otrzymać przesyłkę. Następnie zaznacz wybrana płatności: np. "przelew tradycyjny" lub "płatność online" zaznaczając odpowiednie kółko.

Po złożeniu zamówienia jesteś zobowiązany zapłacić za zakupy. Masz na to 3 dni robocze. Po tym czasie rezerwacja wygaśnie i produkt (produkty) stracą status "rezerwacja" i znowu będą dostępne dla innych klientów. Prosimy pamiętać, że transfer pieniędzy trwa. Jeśli robisz wpłatę ostatniego dnia - proszę poinformuj nas o tym, wówczas przedłużmy rezerwację.  JEŚLI MASZ OCHOTE ZAPŁACIĆ W DŁUŻSZYM TERMINIE POINFORMUJ NAS O TYM. 

O każdym etapie zamówienia będziemy informować Cię drogą mailową ; po złożeniu zamówienia, po opłaceniu go i po wysłaniu przesyłki .

Status swojego zamówienia możesz śledzić na swoim koncie klienta, widocznym zawsze po zalogowaniu.

3.2. Kontakt ze Sprzedającym

W haloart.pl wystawia swoje prace wielu Sprzedających; Są to projektanci, artyści i rękodzielnicy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o produkcie, napisz do Autora  klikając w oknie produktu zilony link "kontakt ze Sprzedającym" Prosimy nie podawać swoich adresów  mailowych i telefonów oraz nie kontaktować się poza komunikatorem ponieważ nie będziemy mogli chronić Państwa transakcji dokonanych poza serwisem haloart.pl . Wiadomości przesyłane pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i odwrotnie są moderowane i archiwizowane dla celów dowodowych w razie sporu między Stronami.

Chętnie pomagamy naszym Klientom w zakupach, prosimy pisać na biuro@haloart.pl lub dzwonić 607 460 209

                                                                                   Życzymy udanych zakupów Zespół haloart.pl

 

POLITYKA PRYWATNOSCI  SERWISU  HALOART.PL

 

1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem danych osobowych jest Haloart (Haloart Beata Grotyńska-Kurek (ul. Siostry Zimmer 10 (30-441) Kraków. NIP: 944-110-51-70, REGON: 121453854), dalej „Haloart” lub „Serwis”.

1.2. Dane kontaktowe: biuro@haloart.pl lub tel. 12 262 05 38 lub 607 460 209.

 

2. Korzystanie z Serwisu Haloart

Korzystając z Serwisu Haloart, potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności oraz Regulamin, a także, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami zawartymi w tych dokumentach oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

 

3. Rodzaje przetwarzanych danych

3.1. Haloart przetwarza dane osobowe w minimalnym zakresie, tj. jedynie takim, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, umożliwienia Ci korzystania z indywidualnego konta, realizacji transakcji oraz zapewnienia wygody w korzystaniu z haloart.pl.

3.2. W przypadku Klientów (Kupujących) przetwarzamy wyłącznie następujące informacje: imię, nazwisko, telefon, adres email, adres do wysyłki, a także odnotowujemy adres IP, z którego nastąpiła rejestracja w Serwisie.

3.3. Jeżeli współpracujesz z Haloart jako Sprzedający, przetwarzamy dodatkowo takie informacje o Tobie jak: wiek, kierunek studiów (jeżeli jest powiązany z twórczością), numer konta bankowego, ewentualnie informacje o Twojej firmie oraz inne (tym m.in. obraz profilowy), którymi dobrowolnie i na własną odpowiedzialność podzieliłeś się z nami i innymi Użytkownikami. Masz prawo zdecydować czy wystawiasz swoje prace pod własnym imieniem i nazwiskiem czy też pseudonimem.

3.4. W razie logowania się przy użyciu Facebook Connect (zewnętrznej usługi uwierzytelniającej) z Twojego publicznego profilu w serwisie Facebook pozyskujemy wyłącznie dane niezbędne do rejestracji w Haloart.

3.5. Podczas składania zamówienia na haloart.pl rejestrujemy informacje o Twoim adresie IP, dacie i czasie wizyty, oraz o tym jak trafiłeś na naszą stronę.

 

4. Sposób zbierania danych i podstawa prawna przetwarzania

4.1. Z uwzględnieniem pkt. 3.5, przetwarzane przez nas dane osobowe użytkowników Serwisu pochodzą wyłącznie od nich i zostały podane podczas rejestracji bądź uzupełnione po zalogowaniu się do indywidualnego konta. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane.  

4.2. Przetwarzanie następuje w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą; przepisy obowiązującego prawa, bądź, gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

5. Cele, w jakich przetwarzamy dane

5.1. Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji w Haloart wykorzystywane są w celu identyfikacji, uwierzytelniania i umożliwienia korzystania z indywidualnego konta oraz do niezbędnej komunikacji związanej z korzystaniem z Serwisu. Ponadto, wykorzystujemy Twoje dane do realizacji zamówienia, w tym dostarczania Ci zakupionego produktu, ewentualnie umożliwienia jego zwrotu lub reklamacji oraz koniecznych rozliczeń. W razie korzystania z formularza wiadomości do kontaktu z wybranym Sprzedającym lub biurem Haloart, wykorzystujemy dane w celu przetworzenia Twojego zapytania i zapewnienia wysokiej jakości naszych usług. Niekiedy, Twoje dane, w tym historia zakupów, mogą zostać wykorzystane w celach promocyjnych, w tym np. udzielenia Ci rabatu.

5.2. Jeżeli zechcesz współpracować z Haloart jako Sprzedający, dane podane przez Ciebie za pośrednictwem formularza „Zgłoszenie do współpracy” posłużą w celu dokonania oceny możliwości dołączenia Cię do grona Sprzedawców w Haloart. Następnie, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych ze współpracą – tj. realizacji transakcji, w tym ewentualnych zwrotów, reklamacji oraz rozliczeń, a także, w razie konieczności, niezbędnego kontaktu z Haloart.

 

6. Udostępnianie i powierzenie danych

Z zasady nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim. Wyjątek stanowi konieczność podania danych Kupującego Sprzedającemu, w celu umożliwienia bezpośredniego nadania zakupionej pracy. Odbywa się to jednak w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych, której zawarcie przez Sprzedającego jest warunkiem współpracy z Haloart. Sprzedający zobowiązany jest troszczyć się o bezpieczeństwo danych Klientów (Kupujących) Haloart i w ramach umowy powierzenia może wykorzystać te dane wyłącznie do ww. celu. Sprzedający może przekazać dalej dane adresowe Kupującego wyłącznie zaufanym podmiotom zawodowo trudniącym się doręczaniem przesyłek. W przypadkach przewidzianych przez prawo, Haloart może ujawnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości lub organom ścigania.

 

7. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych

Dokładamy maksymalnych starań, aby przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczyć Twoje dane przed zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub umożliwieniem do nich dostępu osobom nieupoważnionym. W tym celu korzystamy na naszej stronie internetowej m.in. z protokołu SSL, chroniącego Twoje dane podczas przesyłania ich przez Internet, a nasi usługodawcy zobowiązani są dawać wystarczające gwarancje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji, potwierdzone stosownymi certyfikatami.

 

8. Bezpieczeństwo i dane wykorzystywane do transakcji

W przypadku korzystania z płatności elektronicznych, Haloart przekazuje niezbędne do dokonania płatności dane agentowi rozliczeniowemu PayU (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, będącej krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez KNF, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod nr IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444).

Haloart nie ma wglądu w szczegóły transakcji ani w dane kart płatniczych. Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa płatności znajdziesz na stronie https://www.payu.pl/.

 

9. Okres przechowywania danych

Twoje dane przechowujemy tak długo jak jest to niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub tak długo jak wymagają tego przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy podatkowe i o rachunkowości.

Na przykład, jeżeli nigdy nie dokonałeś w Haloart żadnej transakcji i usuniesz swoje konto, w tym momencie, wszystkie Twoje dane przestaną być przetwarzane. Jeżeli natomiast postanowisz usunąć konto po dokonaniu zakupu w Haloart, wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych do przechowywania wyłącznie tych danych, w takiej formie i przez taki okres, jak zobowiązują nas przepisy prawa.

 

10. Przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej

Działalność Serwisu Haloart nie wymaga przekazywania danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się co do zasady na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

11. Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich

Zgodnie Regulaminem, z serwisu Haloart mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Z tego względu, świadomie nie gromadzimy danych osobowych osób młodszych. W razie stwierdzenia, że doszło do zebrania danych wbrew tej regule, dane te zostaną natychmiast usunięte, o ile zachowania ich nie wymagają przepisy prawa.

 

12. Prawa osób, których dane są przetwarzane

12.1. W swoim koncie w zakładce „Dane osobowe” widzisz swoje dane i możesz dokonywać ich edycji (sprostowania, aktualizacji itp.) oraz usunięcia. Jeżeli jakiekolwiek zebrane przez Haloart informacje o Tobie nie są widoczne w Twoim koncie (tak jest w przypadku niektórych mniej istotnych danych, które możesz podać w czasie zgłaszania woli współpracy) zawsze możesz zwrócić się do nas mailowo na biuro@haloart.pl o ich udostępnienie i ewentualne sprostowanie lub usunięcie.

12.2. Na zasadach określonych przepisami prawa możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych oraz żądać ich przeniesienia.

12.3. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie przez Haloart Twoich danych. Jako Klient możesz to uczynić samodzielnie usuwając swoje konto poprzez kliknięcie „Usuń konto” widoczne w Twoim panelu po zalogowaniu lub kontaktując się mailowo na biuro@haloart.pl. Jeżeli współpracujesz z Haloart jako Sprzedający możesz wycofać swoją zgodę mailowo pisząc na biuro@haloart.pl. Usunięcie danych nastąpi niezwłocznie po zakończeniu współpracy na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12.4. Wszystkie swoje prawa możesz wykonywać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Zawsze masz także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

13. Newsletter

W każdej chwili możesz zamówić doręczanie Newsletteru Haloart na wskazany przez Ciebie, i następnie potwierdzony, adres email. W dowolnym momencie możesz również zrezygnować z dalszego jego otrzymywania. W tym celu kliknij w link znajdujący się na dole każdej z rozsyłanych przez Haloart w ramach Newsletteru wiadomości lub jeżeli posiadasz konto Klienta w haloart.pl, możesz to zrobić klikając w zakładkę „Wypisz się z newslettera”.

 

14. Zmiany w Polityce Prywatności

O każdej innej niż drobna zmianie w Polityce Prywatności zostaniesz poinformowany. Zamieścimy dobrze widoczne w naszej witrynie internetowej powiadomienie oraz treść zaktualizowanej Polityki Prywatności.

 

15. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, wniosków lub wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych przez Haloart możesz kontaktować się mailowo, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby (zob. punkt 1).

 

 

 

 

Tagi: abstrakcja, akryl,

Opinie klientów o produktach sprzedającego Stanisław Tobiasz