Opis pracy:

 

PL
Tytuł: Czerwone słońce.
Rok: 2017
Materiał: papier, farba metaliczna, farby
Rozmiary: 20x20 cm bez dekoracji
Technika: Grafika
Kierunek: nowoczesny
Farba metaliczna wygląda bardziej żywotnie na zdjęciu, w oryginalnym kolorze jest bardziej złożona i świeci różnymi sposobami, zależy to od kąta widzenia, niestety zdjęcie nie przekazuje tego
Kolory na zdjęciu nie dużo mogą się różnić od oryginału, to zależy od ekranu komputera.
Bez oprawy. Dekoracja składa się z passepartou (gęsty, ozdobny, kolorowy karton), bez szkła i ramki. Szkło jest bardzo niewygodne podczas przesyłania.
Wysyłanie w folderze
Tymczasowo wysyłanie obrazów odbywa się z Ukrainy.
Na koszt wysyłki, podany na stronie nie ma to wpływu.
Czas dostawy od momentu wysłania obrazów 7-14 dni.


EN
Title: Red sun.
Year : 2017
Material: paper, metallic paint, paint
Sizes: 20X20 cm size without clearance
Technique: graphic arts
Direction: modern,
Metallic paint looks more vivid in the photo, In the original color is more complex, and shines in different ways, it depends on the viewing angle, unfortunately the photo does not convey this
The colors in the picture not much may vary from the original, It is depending on the computer scree
Without frame. Decoration consists of a passepartou (decoration from dense, decorative, colored cardboard), without glass and frame. Glass is very uncomfortable when forwarding.
Send to folder
Temporarily sending pictures is carried out from Ukraine.
The cost of delivery specified on the website is not affected.
Delivery time from the date of sending the picture 7-14 days.

 

Przydatne linki:

 

Dostawa i płatność

Zwroty i reklamacje

Regulamin zakupów

Bezpieczeństwo zakupów